X

Prijava

Krivi podaci!
Nemate račun? Registrirajte se
X

Pretraži

Mjesto:
Djelatnost:
Slobodna pretraga:

Zadar

Zadar je grad smješten na istočnoj obali Jadranskog mora, zaštićen od utjecaja otvorenog mora nizom zadarskih otoka. Zadar je središte Zadarske županije i šireg regionalnog kompleksa sjeverne Dalmacije i Like, a po broju stanovnika je drugi grad u Dalmaciji. Kao važnije zdravstvene ustanove na području Zadra mogu se istaknuti: Opća bolnica Zadar, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Dom zdravlja Zadarske županije te Ljekarna Zadar. U Općoj bolnici Zadar je zaposleno 1.225 djelatnika, od čega 229 liječnika, 578 medicinskih sestara, 418 ostalih zdravstvenih i 275 nezdravstvenih djelatnika. Zdravstvena djelatnost Opće bolnice Zadar obavlja se u prostoru 17 zgrada i to na dvije lokacije gdje je organizirano 20 bolničkih odjela i 3 službe. Zavod za javno zdravstvo Zadar ima organizirano promicanje zdravlja, organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša, školsku i adolescentnu medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja te prevenciju ovisnosti na području Zadarske županije. Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zubni rendgen, ginekologiju, pedijatriju, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, palijativnu skrb i sanitetski prijevoz.

Ordinacija dentalne medicine Sergej Kuštera dr.med.dent.

Ordinacija dentalne medicine Sergej Kuštera, smještena u Zadru, pruža usluge iz područja estetske stomatologije, implantologije, protetike i ostalih.

 • Stomatologija-dentalna medicina
 • ANDRIJE MEDULIĆA 1 (KOD PET BUNARA), 23000 Zadar

Pogledaj instituciju

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VALERIJA SKRAČIĆ-ČAČIĆ dr.med.dent.

Institucija ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VALERIJA SKRAČIĆ-ČAČIĆ dr.med.dent. iz mjesta Zadar pokriva sljedeće grane medicine: stomatologija-dentalna medicina

 • Stomatologija-dentalna medicina
 • MOLATSKA ULICA 11, 23000 Zadar

Pogledaj instituciju

Specijalistička ordinacija opće medicine Anka Grbeša, dr. med

Specijalistička ordinacija opće medicine Anka Grbeša osigurava sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za pojedince i obitelji na području grada Zadra

 • Obiteljska medicina, Ultrazvučna dijagnostika
 • MILJENKA STANČIĆA 8, 23000 Zadar

Pogledaj instituciju

AQUATICA d.o.o.

Institucija AQUATICA d.o.o. iz mjesta Zadar pokriva sljedeće grane medicine: optika

 • Optika
 • NARODNI TRG 5, 23000 Zadar

Pogledaj instituciju

BASIOLI d.o.o.

Institucija BASIOLI d.o.o. iz mjesta Zadar pokriva sljedeće grane medicine: optika, oftalmologija

 • Optika, Oftalmologija
 • POLAČIŠĆE 2, 23000 Zadar

Pogledaj instituciju

BIOFIZIKALNA I FUNKCIJSKA MEDICINA DARKO MARĐETKO dr.med.

Institucija BIOFIZIKALNA I FUNKCIJSKA MEDICINA DARKO MARĐETKO dr.med. iz mjesta Zadar pokriva sljedeće grane medicine: obiteljska medicina

 • Obiteljska medicina
 • JOSIPA KOSORA 32, 23000 Zadar

Pogledaj instituciju
1 2 3 4 5 6 ... 23 >

Halo doktore © 2018 sva prava pridržana